galmada

Kahortagga iyo Daaweynta Cudurrada Galmada la isku Qaadsiiyo

Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo (STD) waa kuwa laga hortagi karo oo badanaaba la daaweyn karo, laakiin ma jiraan wax calaamado ah oo lagu garan karo. Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo (STD) waa kuwa dhibaatooyin badan, khatar leh oo loo dhiman karo, sidaas awgeed waxaa muhiim ah in baaris la isku sameeyo.

kondhom, galmo, cudurada galmada lagu kala qaado, jabti, xabad, aydhis, farji, xubinta taranka, is ilaalin, HIV, AIDS, STD, herpes, HPV, birth control,