galmada

hadalada dareenka gacalisadaada kiciya

Sameey oo yeel sida iyo waxa uu doonayo qofka lammaanahaaga ah, tusaale nooca dharka aad soo xiraneyso,

goobta aad ku kulmeysaan, habka ay galmadu u dheceyso,

 

haddii aad sidaas yeesho ma dhici doonto dhibaato qalqalisa jawiga aad ku jirtaan,

hayeeshee haddii aad diiddo waxa uu doonayoo wadaygaagu,

 

waxa dhici karta dhibaato jawiga ka dhigto mid xun, oo ay adag tahay xitaa in laga faalloodo.